Третата част на Видео-Курса по Импровизация е ГОТОВА!!!

Време е да добавим нови звуци в солата си – Мажорната Пентатоника и Мажорното Звучене. В това уникално видео-обучение на български език ще преговорим и задълбочим познанията си по Мажорните Арпежи и ще видим различни начини за тяхната употреба. Научи повече за най-новата част на Първия Видео-Курс по Импровизация за Китара на Български Език: