Най-новия ми Видео-Курс по Импровизация е Готов!

В него показвам как да използваме Минорните и Мажорните Арпежи в солата си. Това е най-важното умение на всеки импровизатор, без значение от стила. По този начин подчертаваме смяната на акордите и правим нашите сола много по-мелодични. Научи повече за Първия Видео-Курс на български език по темата: