Записвам НОВ видео-курс за Импровизацията!

Тази седмица записваме първата част от видео-курса за Импровизирането и свиренето на Сола. Започваме с основните понятия и минорната пентатоника, а в следващите части ще изучаваме Арпежите, Мажорната Пентатоника, Старите Ладове и Специалните Техники 🙂 Очаквайте през месец МАЙ!