Видео-Курс „Как да Уча Музика по Слух“ (I ниво) от Петър Георгиев.PDF с упражнения: http://u.pc.cd/1mVotalK
To access this page, you must purchase Как да уча Музика по Слух?.