Защита на личните данни

Събиране и обработка на лични данни
Личните данни са информация, която служи за твоята идентификация, т.е. име, телефонен номер, електронен или пощенски адрес. www.PeterGeorgiev.com не събира лични данни от теб, освен ако ти не ги предоставиш в специални случаи, например когато поръчваш продукти, записваш се за безплатно или платено обучение или си участник в живо събитие. С предоставянето на личните си данни при регистрация в онлайн магазина, записване за обучение или участие в живо събитие, ти се съгласяваш да получаваш съобщения по e-mail относно текущи търговски предложения, промоции, новини и организирането на събития и кампании с маркетингова цел.

Използване и съхраняване на личните данни
www.PeterGeorgiev.com ще използва личните ти данни единствено за целите на техническото управление на сайта, за да ти предостави достъп до специална информация или за обща комуникация с теб. www.PeterGeorgiev.com няма да продава твоите лични данни на трети страни, нито ще ги търгува някъде другаде. Служителите на www.PeterGeorgiev.com са длъжни да опазват поверителността на твоите данни и да спазват споразумение за разкриване на поверителна информация.

Свобода на избора
Ти контролираш информацията, която предоставяш на www.PeterGeorgiev.com за себе си. Ако обаче избереш да не споделиш тази информация с www.PeterGeorgiev.com, имай предвид, че е възможно да нямаш достъп до някои области на сайта.

Автоматично записвана информация
Когато осъществяваш достъп до Интернет сайта на www.PeterGeorgiev.com, автоматично (не като част от регистрацията) се записват някои общи не лични данни (използван Интернет браузър, брой посещения, средно прекарано време в сайта, разгледани страници). Тази информация се използва, за да преценим доколко е привлекателен нашият сайт и да подобрим съдържанието и функционалността му. Твоите данни не се обработват повече, нито се предават на трети страни.

“Бисквитки”
“Бисквитките” (cookies) са малки файлове, които се съхраняват временно на твоя твърд (hard) диск и позволяват на сайта ни да разпознае компютъра ти следващия път, когато посетиш Интернет страницата на www.PeterGeorgiev.com. www.PeterGeorgiev.com използва “бисквитки” единствено, за да събира информация относно ползването на нашия сайт.

Сигурност
www.PeterGeorgiev.com отдава голямо значение на осигуряването на сигурността на личните ти данни. Твоите данни се защитават съвестно от загуба, унищожение, изопачаване/фалшификация, манипулация и неправомерен достъп или неправомерно разкриване.

Непълнолетни лица
www.PeterGeorgiev.com съветва всички родители и настойници да обучават децата си на безопасност и отговорност при предоставяне на лични данни в Интернет. Непълнолетните не трябва да предават лични данни на сайта на www.PeterGeorgiev.com без разрешението на своите родители или настойници. www.PeterGeorgiev.com никога няма да събира лични данни, ако знае, че са на непълнолетни лица, нито ще ги използва по някакъв начин или разкрива на трети страни без разрешение.

Връзки към други Интернет сайтове
Това изявление за защитата на поверителността се отнася за сайта, www.PeterGeorgiev.com, която се разработва от www.PeterGeorgiev.com. Под-страниците в този сайт могат да съдържат връзки към други доставчици, които не прилагат изявлението за защита на поверителността. Когато напускаш сайта на www.PeterGeorgiev.com, моля, потърси и прочети изявлението за поверителност на всеки сайт, който събира лична информация.

Уведомление за промени
Всички промени на нашата политика за защита на личните данни ще бъдат оповестявани в изявлението за поверителност, на главната страница и на други места, каквито сметнем за подходящи.